Web Analytics Made Easy - StatCounter
De residentswoning op Ambon circa 1860 Oud Indonesi in Beeld

De residentswoning op Ambon circa 1860 Oud Indonesi in Beeld

<

Hotel Soselisa op Amboina 1910.

Het Hotel Banda aan de Heerenstraat te Ambon circa 1860. I Love Indonesia

Overstroming van de Batoe Gadjah rivier te Ambon 1930-1934.

Sociëteit de Concordia in Malang circa 1925.

Fort Rotterdam in Makasar (Sulawesi, Indonesia), photo by Woodbury & Page,

Protestantsche Kerk te Ambon 1880-1920.

Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) Karang Mendjangan te Soerabaja 1940.

Protestantsche Kerk te Ambon 1880-1920. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest | Indonesia

De splitsing van Embong Malang en Toendjoengan in Soerabaja 1898.

Rumah Sakit St. Borromeus, Suryakencana Bandung. September 1988

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Weg bij de residentswoning te Ternate, anonymous, c. 1860 - c. 1900

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Leerlingen en onderwijzer van een inlandse school op Ambon 1860-1940. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Militair Hospitaal op Bodjongweg te Semarang 1901-1902.

Panorama in Ternate circa 1900.

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

KNIL-militairen poseren bij een politiepost in Ambon 1930-1935.

Rumah Sakit St. Borromeus, Suryakencana Bandung. September 1988 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Bandung

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Foto Indonesia, Indonesia jaman dahulu, old pictures of Indonesia. collected from the internet.

Leerlingen en onderwijzer van een inlandse school op Ambon 1860-1940. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

MALANG Beeld van een stad A. VAN SCHAIK

Mannen voeren krijgsdans uit op Ambon c. 1900 - c. 1920

Mannen voeren krijgsdans uit op Ambon c. 1900 - c. 1920 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Straatbeeld in Ternate circa 1900.

1896 | Mooi Indië/Indonesië | Pinterest | Yogyakarta

Het Engelsche Warenhuis op de Toendjoengan te Soerabaja 1930.

Het Hotel Banda aan de Heerenstraat te Ambon circa 1860 | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Ruïne van het Waterkasteel te Djokja. Java, 1880-1910.

Bandoeng: In het Insulindepark te Bandoeng werd de 2e luitenant van het Vrouwenkorps KNIL, D.M. Sturm beedigd. Bij deze plechtigheid waren vele militaire ...

Buitenzorg 1911 : Proeftuin.

Simpangsche Poort te Soerabaja, gezien van binnenuit circa 1900. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Ontwerpen aan de stad Stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië (1905-1950) • Pauline K.M. van Roosmalen

De Moeara te Padang voor de Societeit 'Ons Genoegen', West-Sumatra.

Page 1. «.

Noordfront van de suikerfabriek Poerworedjo, Midden-Java November 1910

luchtfoto van de protestanse oostkerk op de splitising Bengawanlaan-Tjibeunying plantsoen, Noord Bandoeng circa

Rumah Sakit St. Borromeus, Suryakencana Bandung. September 1988 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Bandung

Makassar. Dr. C.P.M. Romme in licht pak, tijdens een bezichtiging van Fort Rotterdam

... ILW Surabaya 2 Boeboetan Ketabang Toendjoengan Loge boom 02 ...

Mannen voeren krijgsdans uit op Ambon c. 1900 - c. 1920 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Mannen voeren krijgsdans uit op Ambon c. 1900 - c. 1920 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

... ILW Surabaya 2 Boeboetan Ketabang Toendjoengan Loge boom 03

Wandelen door Old Batavia & Sunda Kelapa

ILW Surabaya 2 Boeboetan Ketabang Toendjoengan Loge boom 01 ...

De grote kerk te Kediri. 1930 · Indonésie

Badplaats, Pasoeroean Circa 1934. Indonesia

KNIL-militairen poseren bij een politiepost in Ambon 1930-1935. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Mannen voeren krijgsdans uit op Ambon c. 1900 - c. 1920 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

De Heerenstraat, Soerakarta 1857-1874. Indonesia

Sultan Hamengkoe Boewono VII loopt gearmd met de resident van Jogjakarta, P.H. van Andel, temidden van zijn gevolg uit de kraton naar de aloen-aloen om de ...

Het woonhuis van Tjon A Fie (1860-1921, Majoor der Chinezen in Medan

Mejores 212 imágenes de Dutch East Indies en Pinterest | Indonesia, Java y Fotografías históricas

Page 1

Plein voor het Residentie kantoor in Bandjermasin 1880-1920.

Rumah Sakit St. Borromeus, Suryakencana Bandung. September 1988 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Bandung

Veel Indonesische jongeren kregen hun militaire training in de Japanse periode, 1942-1945

Tuin Puri Artha Jogjakarta Indonesië ...

Dutch East India Company - Dutch Batavia in 1681, built in what is now North

Exterieur van het SMN kantoor te Surabaya. 1945

Officiele opening van de waterleiding te Cianjur, Java, Indonesië (1919-1924)

Jl Gubeng Soerabaia 1910

Straatbeeld, Semarang, Java, Indonesië (1933)

1870 - Johannes Zoetelief Resident van Soerakarta en later Suiker Inspecteur -

KNIL-militairen poseren bij een politiepost in Ambon 1930-1935. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest

Rumah Sakit St. Borromeus, Suryakencana Bandung. September 1988 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Bandung

St George's Street, Simon's Town in circa

Logeergebouw in de bergtuin te Tjibodas bij Soekaboemi. 1900

Stadstuin in Soerabaja 1918.

Het gemeentehuis in Pasoeroean. Circa 1934. Dutch East IndiesIndonesia

Indonesië (voorheen Nederlands-Indië): Pendopo van de Rijksbestuurder van

Ruïne van het Waterkasteel te Djokja. Java, 1880-1910. | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Java and Indonesia

Eene suikerfabriek (A cane sugar factory), Java, Indonesia

Dutch East Indies, Java, Indonesia

Rumah Sakit St. Borromeus, Suryakencana Bandung. September 1988 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Bandung

Banda Harbour - Maluku Indonesia ca. 1899

Europeanen rijden te paard langs de houten spoorweg voor het transport van djatihout op een onderneming

Het dwangarbeiderskwartier te Bondowoso op Oost-Java 1927 - 1929. Indonesia JavaYour

Pieters Park Bandoeng 1900-1920.

Van 1838 tot 1845 werden de vestingwerken, welke ongeveer 44 millioen gulden hebben gekost, aangelegd. Een kwart eeuw later werd echter m verband met den ...

Landpoort van fort Nieuw-Victoria op Ambon, Molukken. Het thans nog bestaande fort Nieuw-Victoria te Ambon ontsond uit de kleine, omstreeks 1580 door de ...

Mejores 212 imágenes de Dutch East Indies en Pinterest | Indonesia, Java y Fotografías históricas

Dayak Warriors, Borneo Indonesia ca 1906

Hotel Palace te Malang. circa 1930

Jalan Nusantara, Makasar tempo doeloe

Les 213 meilleures images du tableau Dutch East Indies sur Pinterest | Indonésie, Java et Photos historiques

Het padje voert naar een hoger gedeelte, van waar men een prachtig c.q. strategisch zich heeft op het Schottegat en de Caribische Zee

De aloen-aloen te Djember op Oost-Java. Between 1927 and 1929

Ik dank de heer Jelle Miedema voor diens uitvoerige onderzoek naar pre-kadastraal Wommels. Bovenstaand fragment is afkomstig uit zijn werk.

1269 best Dutch-Indies/Indonesia images on Pinterest | Surabaya, Indonesia and Dutch east indies

Het taartjespaleis Toko Grimm & Co. in Soerabaja.

Leerlingen en onderwijzer van een inlandse school op Ambon 1860-1940. | Oud Indonesië in Beeld. | Pinterest